Verzoek tot verwijdering - Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om verwijdering van persoonsgegevens te verkrijgen inzake art. 17 AVG,

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen u uit de systemen verwijderen.


Data verzoek - Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in de door ons verzamelde gegevens inzake art. 17 AVG,

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen u de gegevens sturen die bij ons over u bekend zijn.